Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Available courses

Kumpulan Soal_Soal

 • Teacher: Ida Siti Hadijah SPd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

Bahasa Indonesia Kelas 11 IPS 2 [ Rabu, 07.30 - 08.40) ]

 • Teacher: Ida Siti Hadijah SPd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Riska Sri Amelia, S.Pd. SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

Bahasa Indonesia Kelas 11 IPA 2 [ Selasa, 09.15 - 10.40 ]

 • Teacher: Ida Siti Hadijah SPd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Riska Sri Amelia, S.Pd. SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Syanti Oktaviani S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

Bahasa Indonesia Kelas 11 IPA 1 [ Rabu, 08:40 - 09.50 ]

 • Teacher: Ida Siti Hadijah SPd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Riska Sri Amelia, S.Pd. SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Syanti Oktaviani S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

Bahasa Indonesia Kelas 11 IPS 1 [ Rabu, 10.05 - 11.15]

 • Teacher: Ida Siti Hadijah SPd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Riska Sri Amelia, S.Pd. SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Syanti Oktaviani S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

Bahasa Indonesia Kelas 11 IPA 3 [ Jumat, 08.40 - 09.50 ]

 • Teacher: Ida Siti Hadijah SPd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Riska Sri Amelia, S.Pd. SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Syanti Oktaviani S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

Bahasa Indonesia Kelas 11 IPS 3 [ Senin , 10.40 - 11:50 ]

 • Teacher: Ida Siti Hadijah SPd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Riska Sri Amelia, S.Pd. SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG
 • Teacher: Syanti Oktaviani S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG