Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris dan Angkasa Can Speak English

Available courses

ACSE 12 IPS 3 [ RABU 10:30 - 11:00 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 12 IPS 2 [ RABU 09:00 - 09:30 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 12 IPS 1 [ KAMIS 08:00 - 08:30 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 12 IPA 2 [ RABU 09:30 - 10:00 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 12 IPA 1 [ RABU 08:00 - 08:30 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 11 IPS 3 [ RABU 08:30 - 09:00 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 11 IPS 2 [ KAMIS 11:30 - 12:00 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 11 IPS 1 [ JUMAT 08:00 - 08:30 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 11 IPA 3 [ SENIN 08:00 - 08:30 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 11 IPA 2 [ KAMIS 11:00 - 11:30 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

ACSE 11 IPA 1 [ SENIN 09:00 - 09:30 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

BAHASA INGGRIS 10 IPS 3 [ RABU 11:30 - 12:00 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

BAHASA INGGRIS 10 IPS 2 [ KAMIS 09:00 - 09:30 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

BAHASA INGGRIS 10 IPS 1 [ SELASA 11:00 - 11:30 ]

BAHASA INGGRIS 10 IPA 3 [ JUMAT 09:00 - 09:30 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

BAHASA INGGRIS 10 IPA 2 [ SENIN 09:30 - 10:00 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG

BAHASA INGGRIS 10 IPA 1 [ SELASA 11:30 - 12:00 ]

 • Teacher: Karina Ayudia S.Pd SMA ANGKASA - SLM, BANDUNG